Top » TIẾNG VIỆT » SUY NIỆM LỜI CHA
SUY NIỆM LỜI CHA
Display: 
Displaying 1 to 10 (of 13 articles) Result Pages:  1  2  [Next >>] 
Below is a list of articles with the most recent ones listed first.
LỄ CHA GISU CHỊU PHP RỬA - NĂM A Topic: SUY NIỆM LỜI CHA
--TỔNG HỢP NHIỀU BI GIẢNG.
Published: Friday 07 January, 2011
CHA NHẬT LỄ L NĂM C by Fr. Linh Topic: SUY NIỆM LỜI CHA
BI GIẢNG CỦA LINH MỤC NGUYỄN N. LINH. PHC M: Luca 19:28-40. Chc tụng Đấng nhn danh Cha m đến.
Published: Sunday 28 March, 2010
LỄ THNH GIA NAZARETH NĂM C by Fr. Linh Topic: SUY NIỆM LỜI CHA
PHC M: Lc 2:41-52. Hai ng B gặp Cha Gisu đang ngồi giữa cc thầy tiến sĩ.
Published: Sunday 27 December, 2009
CHA NHẬT THỨ NHẤT MA VỌNG NĂM C by Fr. Linh Topic: SUY NIỆM LỜI CHA
PHC M: Lc 21: 25-28, 34-36. Giờ cứu rỗi cc con đ gần đến.
Published: Sunday 29 November, 2009
CHA NHẬT 27 THƯỜNG NIN B by Fr. Linh Topic: SUY NIỆM LỜI CHA
PHC M: Mcc 10: 2-12. Sự g Thin Cha đ kết hợp, loi người khng được phn rẽ.
Published: Sunday 04 October, 2009
CHA NHẬT 23 THƯỜNG NIN B by Fr. Linh Topic: SUY NIỆM LỜI CHA
PHC M: Mc 7, 31-37. Người lm cho kẻ điếc nghe được v người cm ni được.
Published: Sunday 06 September, 2009
CHA NHẬT 17 THƯỜNG NIN B by Fr. Linh Topic: SUY NIỆM LỜI CHA
PHC M: Ga 6, 1-15. Người phn pht cho cc kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiu tuỳ thch.
Published: Sunday 26 July, 2009
LỄ MNH MU THNH CHA - NĂM B by Fr. Linh Topic: SUY NIỆM LỜI CHA
PHC M: Mc 14, 12-16. 22-26. Ny l Mnh Ta. Ny l Mu Ta.
Published: Sunday 14 June, 2009
CHA NHẬT 4 PHỤC SINH B by Fr. Linh Topic: SUY NIỆM LỜI CHA
PHC M: Ga 10, 11-18. Mục tử tốt lnh th mạng sống v chin.
Published: Sunday 03 May, 2009
CHA NHẬT 1 MA CHAY B by Fr. Linh Topic: SUY NIỆM LỜI CHA
PHC M: Mc 1, 12-15. Cha chịu Satan cm dỗ v cc Thin Thần hầu hạ Người.
Published: Sunday 01 March, 2009
Displaying 1 to 10 (of 13 articles) Result Pages:  1  2  [Next >>] 
Related Topics:
  • TRUYỆN ẠO ỨC
  • SUY NIỆM HNG NGY
  • CHẶNG ĐNG THNH GI
  • HỌC HỎI
  • B QUYẾT SỐNG
  • TRUYỆN SUY TƯ
  • SỐNG ĐẸP
  • TRUYỆN CƯỜI
  • LẼ SỐNG
  • MỖI NGY 1 CHUYỆN
  • TRI THỨC NHN LOẠI
  • THNH NHẠC KARAOKE
  • NHẠC LM TIẾN LINH
  • NGHE TN ƯỚC
  • TRUYỆN CẢMỘNG
  • TRUYỆN TRẺ EM
  • MẸ MARIA KHỔ GI
  • KINH ĐỨC MẸ
  • NGUYỆN THNH THỂ
  • SCH THAM KHẢO
  • LẦN HẠT MN CI
  • NHIỆM CỨUCHUỘC
  • THNH NHẠC 4
  • TIẾNG HT GIA N
  • THNH NHẠC 5
  • TRUYỆN MẸ MARIA
  • GP NHẶT SUY TƯ
  • TIẾNG HT LM NG. SANG
  • THNH NHẠC 6
  • THNH NHẠC 7
  • THNH NHẠC LATINH

  •  
     

    Articles
    New Articles
    All Articles
    All Topics
     ABOUT FR. LINH
     ENGLISH -> (266)
     ESPAOL -> (274)
     TIẾNG VIỆT -> (540)
       SUY NIỆM LỜI CHA (209)
       SUY NIỆM HNG NGY
       HỌC HỎI (192)
       NGHE TN ƯỚC
       SCH THAM KHẢO (35)
       NGUYỆN THNH THỂ
       KINH ĐỨC MẸ
       LẼ SỐNG
       TRUYỆN MẸ MARIA
       B QUYẾT SỐNG
       SỐNG ĐẸP
       GP NHẶT SUY TƯ (77)
       MỖI NGY 1 CHUYỆN
       TRUYỆN SUY TƯ
       TRUYỆN ẠO ỨC
       TRUYỆN CẢMỘNG
       TRI THỨC NHN LOẠI
       TRUYỆN TRẺ EM (27)
       TRUYỆN CƯỜI
       NHẠC LM TIẾN LINH
       NHIỆM CỨUCHUỘC
       THNH NHẠC KARAOKE
       TIẾNG HT LM NG. SANG
       CHẶNG ĐNG THNH GI
       LẦN HẠT MN CI
       MẸ MARIA KHỔ GI
       THNH NHẠC 4
       THNH NHẠC 5
       THNH NHẠC 6
       THNH NHẠC 7
       THNH NHẠC LATINH
       TIẾNG HT GIA N
     H.Y. NG. VĂN THUẬN
     Đ.C. NG. VĂN NHO
    Articles RSS Feed

    Quick Find