Top » TIẾNG VIỆT » HỌC HỎI » NHỮNG THẮC MẮC THÔNG THƯỜNG – PH
Warning Warning: I am able to write to the configuration file: /usr/local/plesk/apache/vhosts/fatherlinh.com/httpdocs/includes/configure.php. This is a potential security risk - please set the right user permissions on this file.
NHỮNG THẮC MẮC THÔNG THƯỜNG – PH

NHỮNG THẮC MẮC THÔNG THƯỜNG – PHẦN 2

 

(Tiếp theo phần 1)

33. Nếu người làm chứng ở xa quá thì sao?

 

Ðáp: Trong mỗi giáo phận, đều có Tòa Án Hôn Phối và các Tòa Án này liên hệ với nhau trong cùng một hệ thống, bạn cứ cung cấp địa chỉ, Tòa Án Hôn Phối đang thụ lý trường hợp của bạn sẽ liên lạc với Tòa Án Hôn Phối nơi người chứng trú ngụ và Tòa Án nơi ấy sẽ gặp người chứng đó.

 

 

34. Nếu tôi không tìm được người chứng nào thì sao?

 

Ðáp: Hôn phối là một cuộc sống công khai, do đó lúc nào cũng có người chứng. Sau khi nghe bạn trình bày, các nhân viên Tòa Án sẽ hướng dẫn bạn tìm người chứng. Người chứng không cần phải biết hết mọi chuyện. Có thể người này biết phần này và một người khác biết phần khác rồi một người khác biết phần khác nữa.

 

 

35. Nếu có người biết chuyện, nhưng họ không chịu ra Tòa giúp thì sao?

 

Ðáp: Giấy mời của Tòa Án Hôn Phối không có hiệu lực bắt buộc, do đó, bạn là người chịu trách nhiệm đứng ra mời người làm chứng cho chính bạn. Nhưng nên nhớ một điều: Nếu người làm chứng bị ép buộc, họ sẽ không giúp được gì nhiều.

 

 

36. Tôi phải dặn người chứng những gì?

 

Ðáp: Dặn họ nói sự thật và chỉ sự thật thôi. Một câu chuyện tự tạo trước sau gì cũng bị khám phá. Ðiều tốt nhất là không dặn người chứng gì cả, để tự họ nói lên những điều họ đã biết một cách khách quan.

 

 

37. Những giấy tờ nào cần thiết để đưa một trường hợp hôn phối ra Tòa Án Hôn Phối?

 

Ðáp: Thông thường, những giấy tờ sau đây cần thiết:

 

1. Giấy hôn thú của hôn phối muốn được tháo gỡ.

 

2. Giấy chứng nhận rửa tội, nếu là người Công Giáo.

 

3. Giấy ly dị dân sự.

 

4. Những giấy tờ khác sẽ do Tòa Án cho biết, trong trường hợp đặc biệt nào đó.

 

 

38. Vậy Tòa Án Hôn Phối cũng phán xử cả những hôn phối giữa những người không phải là Công Giáo nữa sao?

 

Ðáp: Giáo Hội công nhận là thành sự (valid) hôn phối của những người không công giáo cử hành theo thể thức riêng của họ. Nếu sau đó hôn phối của họ tan vỡ và một trong hai người hay cả hai người muốn kết hôn với người Công Giáo thì hôn phối trước đó của họ phải được tháo gỡ trước khi kết hôn lần thứ hai.

 

Hơn nữa, có những giao ước hôn phối thiết lập với phép chuẩn giữa một người Công Giáo và một người ngoại đạo. Sau đó hôn phối tan vỡ, người ngoại đạo muốn kết hôn lần thứ hai với một người Công Giáo khác, giao ước hôn phối trước đó phải được tháo gỡ.

 

 

39. Sao lại cần giấy ly dị dân sự?

 

Ðáp: Tòa Án Hôn Phối là tòa án của Giáo Hội Công Giáo, việc tháo gỡ giao ước hôn phối chỉ có giá trị trong lãnh vực thiêng liêng, phần hồn. Sự tháo gỡ này không có giá trị nơi tòa án dân sự. Vì thế, dù đã được tuyên bố tháo gỡ nơi Tòa Án Hôn Phối, theo luật của quốc gia bạn vẫn không được phép kết hôn lần thứ hai vì hôn thú dân sự thứ nhất của bạn vẫn còn giá trị. Nếu muốn kết hôn lần thứ hai, bạn phải làm giấy ly dị dân sự hôn phối trước đó.

 

Hơn nữa, những vấn đề liên can sau một thời sống chung như tài sản, tiền bạc, con cái...phải được phân chia hay trách nhiệm như thế nào là việc phán xử của Tòa án dân sự, Tòa Án Hôn Phối chỉ giới hạn trong phạm vi thiêng liêng mà thôi. Tốt hơn, trước khi đưa trường hợp hôn phối của bạn ra Tòa Án Hôn Phối, bạn nên thu xếp xong mọi việc phần đời đã.

 

 

40. Có thể vì hoàn cảnh chiến tranh chẳng hạn, tôi không có giấy hôn thú, cũng không có giấy chứng nhận rửa tội thì phải làm sao?

 

Ðáp: Trong trường hợp này, bạn cần sự giúp đỡ của Linh Mục Bổn Sở hay Linh Mục Tuyên Úy nơi bạn cư ngụ. Dầu sao chăng nữa, bạn cũng cần có một Linh Mục giúp đỡ từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc việc phán xử.

 

 

41. Kể từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, thời gian mất khoảng chừng bao lâu?

 

Ðáp: Thời gian tùy thuộc vào nhiều vấn đề: việc cung cấp các bằng cớ và người chứng đúng hay không đúng theo thời hạn ấn định, việc liên lạc không bị trì hoãn vì thay đổi địa chỉ không thông báo, các chứng cớ trái ngược nhau v.v...Tuy nhiên, điều quan trọng có lẽ không phải là mất bao lâu, mà điều quan trọng là liệu giao ước hôn phối có được tháo gỡ không? Vội vàng thiếu chứng cớ để được câu trả lời "không", thì tốt hơn nên kiên nhẫn.

 

Mỗi Tòa Án Hôn Phối địa phương ấn định thời hạn khác nhau tùy theo số nhân viên và số trường hợp phải phán xử. Ðiều này, tòa án đang thụ lý trường hợp của bạn có thể cho biết.

 

 

42. Nếu trường hợp của tôi cần gấp thì sao?

 

Ðáp: Có lẽ trong hoàn cảnh này, trường hợp của ai cũng cần gấp cả. Tòa án Hôn Phối không thể phán xử một trường sau, trước một trường hợp trước. Việc gì đến trước thì ưu tiên theo luật (quod prius in tempore, prius in iure). Tòa án không thể làm việc theo thời khóa biểu bạn đặt ra được. Trước tòa án, mọi người đều bình đẳng.

 

 

43. Trong thời gian Tòa Án Hôn Phối đang phán xử trường hợp của tôi, tôi có quyền làm đám cưới khác không?

 

Ðáp: Thật ra, chẳng có Linh Mục nào dám đứng ra làm chứng hôn phối cho bạn khi trường hợp trước của bạn chưa được giải quyết xong.

 

 

44. Nếu tôi chỉ làm đám cưới dân sự thôi có được không?

 

Ðáp: Trình bày trường hợp hôn phối của bạn ra Tòa Án Hôn Phối là vì bạn không muốn bị vướng mắc phần thiêng liêng, không chống lại luật Chúa và Giáo Hội, nếu bạn lại chuốc thêm những phiền toái khác vào mình, thì đó là ý kiến riêng của bạn, bạn chịu trách nhiệm trước mặt Chúa.

 

 

45. Nếu tôi làm đám cưới dân sự, liệu Tòa Án có vẫn tiếp tục phán xử cho tôi không?

 

Ðáp: Tòa Án Hôn Phối vẫn tiếp tục phán xử trường hợp của bạn.

 

 

46. Tôi có thể theo dõi diễn tiến trường hợp của tôi tại Tòa Án Hôn Phối không?

 

Ðáp: Có lẽ tòa án không có đủ nhân viên để trả lời cho tất cả mọi người theo dõi về các trừơng hợp của họ đang được phán xử. Tuy nhiên, nếu quá cần thiết, và chỉ trong trường hợp cần thiết thôi, bạn có thể liên lạc để hỏi thăm về trường hợp của bạn.

 

 

47. Nếu tôi không bị vướng mắc, nhưng người tôi định kết hôn đã một lần kết hôn rồi, tôi có thể đưa trường hợp của người ấy ra Tòa Án Hôn Phối không?

 

Ðáp: Chỉ những người sau đây mới có quyền đưa một trường hợp hôn phối ra Tòa Án Hôn Phối:

 

- Người vợ hay chồng của chính giao ước hôn phối đó.

 

- Chưởng lý, khi sự vô hiệu của một giao ước hôn phối đã trở thành công khai.

 

Trong trường hợp của bạn, người bạn định kết hôn phải là người đưa trường hợp hôn phối của họ ra Tòa Án Hôn Phối.

 

 

48. Nếu người ấy không phải là người Công Giáo và người phối ngẫu trước đó cũng không phải là người Công Giáo thì sao?

 

Ðáp: Người ấy vẫn có quyền đưa trường hợp đó ra Tòa Án Hôn Phối, nhưng cần sự giúp đỡ của những người hiểu biết khác.

 

 

49. Làm sao Tòa Án Hôn Phối của Giáo Hội lại tháo gỡ một giao ước hôn phối không phải là Công Giáo được?

 

Ðáp: Giáo Hội Công Giáo xét về hôn phối trong lãnh vực này như sau:

 

- Giáo Hội công nhận là thành sự (valid) những giao ước hôn phối của hai người không phải là Công Giáo kết hôn theo nghi thức riêng của tôn giáo của họ.

 

- Giáo Hội Công Giáo có quyền qui định ai được kết hôn trong Giáo Hội.

 

- Tòa Án Giáo Hội Công Giáo xét một giao ước hôn phối của hai người không phải là Công Giáo, vì chính họ yêu cầu, để sau đó họ được kết hôn với một người Công Giáo.

 

 

50. Tháo gỡ giao ước hôn phối có nghĩa là tuyên bố rằng hôn phối ấy không thành sự ngay từ lúc cử hành hôn lễ. Vậy những đứa con sinh ra do hôn phối ấy có phải là những đứa con ngoại hôn không?

 

Ðáp: Những đứa con sinh ra không phải là con ngoại hôn, vì khi tạo thành, cưu mang và sinh ra chúng cha mẹ chúng vẫn có ý nghĩ rằng không có gì "trục trặc" trong giao ước hôn phối của hai người. Những đứa con đã được sinh ra đều là con chính thức.

 

 

51. Tháo gỡ một giao ước hôn phối có nghĩa là tuyên bố rằng hôn phối ấy không thành sự ngay từ lúc cử hành hôn lễ. Vậy sau khi đã tháo gỡ rồi, hai người liên hệ có còn trách nhiệm gì với nhau và với con cái đã được sinh ra không?

 

Ðáp: Ðây là một vấn đề luân lý rất quan trọng trong Giáo Hội. Khi phán đoán về một giao ước hôn phối, Giáo Hội rất cân nhắc về điểm này. Nếu một trong hai người hay cả hai người muốn kết hôn sau khi được tháo gỡ, Giáo Hội nhấn mạnh điều kiện phải chu toàn bổn phận theo lẽ công bằng và bác ái Kitô Giáo đối với người phối ngẫu và con cái sinh ra từ hôn phối trước đó.

 

Trong một vài trường hợp, đương sự phải viết giấy cam đoan. Cũng có những trường hợp sau khi tháo gỡ giao ước hôn phối rồi, đương sự bị cấm tái kết hôn trong Giáo Hội vì đã không thực hiện bổn phận và trách nhiệm nói trên.

 

Nếu việc bỏ bê trách nhiệm như trên không được Giáo Hội để ý đến khi tháo gỡ giao ước hôn nhân, thì có khác gì Giáo Hội xúi dục, đồng lõa trong những việc bất công và thiếu bác ái.

 

 

52. Trong việc tháo gỡ một giao ước hôn nhân như vậy, phải tốn phí ước chừng bao nhiêu tiền?

 

Ðáp: Dù với tất cả các khoản chi tiêu trong việc giấy tờ, sổ sách, văn phòng, các nhân viên, phí tổn di chuyển trong việc điều tra...đương sự không phải trả hoàn toàn các khoản chi phí này. Thông thường mỗi Tòa Án Hôn Phối địa phương có những ấn định khác nhau, nhưng với người có nhiều thì trả nhiều, với người có ít thì trả ít và với người không có thì không phải trả gì cả. Chưa có một trường hợp nào Tòa Án Hôn Phối từ chối phán xử vì đương sự không có tiền trả.

 

 

53. Nếu người chồng hay vợ cũ của tôi đã được tháo gỡ do Tòa Án Hôn Phối và có quyền lập gia đình, còn tôi có phải ra tòa nữa không?

 

Ðáp: Giao ước hôn phối được ký kết do hai người nam và nữ để trở thành vợ chồng. Giờ đây vì những ngăn trở đã có, giao ước hôn phối ấy kể như không có. Vì thế, nếu một người được tự do, thì người kia không ràng buộc với ai được nữa. Bạn không phải ra tòa và có quyền lập gia đình khác.

 

 

54. Khi nào tôi biết được Tòa Án Hôn Phối đã quyết định xong trường hợp của tôi?

 

Ðáp: Bạn sẽ được liên lạc để cho biết điều này. Tuy nhiên, không phải là sau khi các thẩm phán quyết định xong trường hợp của bạn. Việc tháo gỡ một giao ước hôn phối trong giai đoạn này như sau:

 

Sau khi các thẩm phán quyết định xong một trường hợp hôn phối, quyết định này phải được trình lên Tòa Kháng Án (Appeal Tribunal). Tòa Kháng Án này do các Giám Mục trong toàn vùng chịu trách nhiệm. Thường không mất thời gian lâu tại Tòa Kháng Án, nhưng án văn sẽ không có hiệu lực nếu chưa qua Tòa này.

 

Nếu bạn không đồng ý với phán quyết sau cùng này, bạn có thể chống án và trường hợp của bạn sẽ được xét ở cấp thứ hai cũng do Tòa Kháng Án này.

 

 

55. Ðể tháo gỡ một giao ước hôn phối, có phải gửi hồ sơ qua Tòa Thánh tại Rôma không?

 

Ðáp: Không! Không phải gửi qua Rôma, trừ một vài trường hợp đặc biệt như hôn phối hợp pháp giữa một người Công Giáo và một người ngoại đạo, hay một hôn phối bất hoàn hợp.

 

 

56. Hôn phối bất hoàn hợp là hôn phối thế nào?

 

Ðáp: Là một hôn phối đã được cử hành đúng luật theo nghi thức Bí tích Hôn Phối (ratum), nhưng vì một lý do nào đó không hoàn hợp (non-consummatum), có nghĩa là hai vợ chồng chưa chung đụng xác thịt với nhau kể từ sau khi cử hành hôn lễ.

 

 

57. Có phải sau khi có án văn tuyên bố tháo gỡ rồi, các đương sự liên hệ lập tức được lập gia đình khác không?

 

Ðáp: Thường thì được, nhưng cũng có những trường hợp Tòa Án Hôn Phối buộc phải qua một thời gian được hướng dẫn do các nhà chuyên môn về hôn phối, để các lý do đã xảy ra trong lần hôn phối thứ nhất sẽ không xảy ra nữa.

 

 

58. Vậy khi nào tôi có thể định ngày cưới của tôi được?

 

Ðáp: Sau khi bạn nhận được án văn của Tòa Kháng Án, tuyên bố chính thức rằng giao ước hôn phối bạn ký trước kia đã được tháo gỡ (declaration of nullity, non-existence, annulment hay dissolution).

 

 

59. Một khi Tòa Án Hôn Phối nhận phán xử trường hợp của tôi rồi và đang xúc tiến, tôi có thể phỏng đoán rằng tôi sẽ được tháo gỡ không?

 

Ðáp: Không ai có thể phỏng đoán kết quả của một trường hợp được đưa ra Tòa Án Hôn Phối cả, vì kết quả này tùy thuộc vào quá nhiều yếu tố: Không có lý do xác đáng; có thể có lý do nhưng không viện dẫn, minh chứng được...

 

 

60. Trong Phúc Âm Thánh Matthêu, Chúa phán về Bí Tích Hôn Phối rằng: "Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly". Vậy Tòa Án Hôn Phối dùng quyền gì để tháo gỡ một trường hợp hôn phối?

 

Ðáp: Như trong phần mở đầu của chương này tác giả đã xác định công việc của Tòa Án Hôn Phối: chỉ công khai hóa việc bất thành sự (invalidity) của giao ước hôn phối đã thiết lập. Nghĩa là khi cử hành hôn phối, hoàn cảnh của hai đương sự liên hệ đã đang có những ngăn trở nào đó, khiến hôn phối cử hành không có hiệu quả Bí Tích. Vì không có hiệu quả Bí Tích nên không được kể là Bí Tích. Tòa Án Hôn Phối thực hiện công việc điều tra và chiếu theo luật tuyên bố giao ước hôn phối ấy vô hiệu.

 

Một hôn phối khi cử hành, không có một ngăn trở nào hiện diện, đã thành nhận (ratum) và hoàn hợp (consummatum), chỉ có sự chết mới tháo gỡ được mà thôi.

 

 

61. Hai vợ chồng trong một giao ước hôn phối đã được tháo gỡ, có thể tái kết hôn với nhau không?

 

Ðáp: Sau khi tháo gỡ, hai "vợ chồng" không còn bị ràng buộc gì với nhau nữa, hoàn toàn tự do, họ có thể lập gia đình với bất cứ ai hay với nhau. Tuy nhiên,

This article was published on Friday 18 December, 2009.

Back to main topic: HỌC HỎI
ĐỔ VỞ TRONG GIA Đ̀NH
KHỦNG HOẢNG TRONG ĐỜI SỐNG GIA Đ̀NH
ĐỨC TIN VÀ SỰ CHUNG THỦY
HIỆP NHẤT TÔN GIÁO NƠI GIA Đ̀NH
HIỆP NHẤT TRONG LƯ TƯỞNG
VẤN ĐỀ TÀI CHÁNH TRONG HÔN NHÂN
GIÁO DỤC CON CÁI
VAI TR̉ NGƯỜI CHỒNG TRONG GIA Đ̀NH
VAI TR̉ NGƯỜI VỢ TRONG GIA Đ̀NH
MỘT TƯ TƯỞNG B̀NH DÂN VỊÊT NAM VN
CHỮ T̀NH VÀ CHỮ YÊU
GIA Đ̀NH VỊÊT NAM QUA BỮA ĂN
HÔN NHÂN KHÁC TÍN NGƯỠNG - PHẦN 1
HÔN NHÂN KHÁC TÍN NGƯỠNG - PHẦN 2
NHỮNG PHỐI HỢP THỰC TẠI - P.4
NHỮNG PHỐI HỢP THỰC TẠI - P.3
NHỮNG PHỐI HỢP THỰC TẠI - P.2
NHỮNG PHỐI HỢP THỰC TẠI - P. 1
MỤC ĐÍCH VÀ ĐẶC TÍNH CỦA BÍ TÍCH HÔN NHÂN
TU ĐỨC TRONG HÔN NHÂN VÀ GIA Đ̀NH
SỐNG ĐẠO TRONG GIA Đ̀NH
MƯỜI ĐIỀU BẢO VỆ HẠNH PHÚC GI
NHỮNG NGUYÊN NHÂN GÂY NÊN SỰ TAN VỠ TRONG GIA
HÔN NHÂN TRONG Ư CHÚA
LÀM THẾ NÀO ĐỂ SỐNG B̀NH THƯỜN
T̉A ÁN HÔN PHỐI
NHỮNG NGĂN TRỞ KHIẾN MỘT HÔN PHN
NHỮNG THẮC MẮC THÔNG THƯỜNG – PH
ĐẶC ÂN THÁNH PHAOLÔ

Current Reviews: 0
Write Review
Tell a friend
Tell a friend about this article:  

 
 

Articles
New Articles
All Articles
All Topics
 ABOUT FR. LINH
 ENGLISH -> (266)
 ESPAÑOL -> (274)
 TIẾNG VIỆT -> (540)
 H.Y. NG. VĂN THUẬN
 Đ.C. NG. VĂN NHO
Articles RSS Feed

Quick Find