Top » Articles
Warning Warning: I am able to write to the configuration file: /usr/local/plesk/apache/vhosts/fatherlinh.com/httpdocs/includes/configure.php. This is a potential security risk - please set the right user permissions on this file.
All Articles
Current Articles
Displaying 81 to 90 (of 165 articles) Result Pages: [<< Prev]   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  [Next >>] 
Below is a list of articles with the most recent ones listed first.
NHỮNG PHỐI HỢP THỰC TẠI - P.2 Topic: HỌC HỎI
Gia đ́nh có quyền được bảo vệ và khuyến khích bởi xă hội, như nhiều Hiến pháp hiện hành trong các quốc gia trên khắp thế giới thừa nhận.
Published: Monday 14 December, 2009
NHỮNG PHỐI HỢP THỰC TẠI - P.3 Topic: HỌC HỎI
Trong thời đại chúng ta, khủng hoảng về những giá trị gia đ́nh và quan niệm gia đ́nh trong các hệ thống Quốc gia và trong những phương tiện truyền thông văn hoá đ̣i hỏi m̕...
Published: Monday 14 December, 2009
NHỮNG PHỐI HỢP THỰC TẠI - P.4 Topic: HỌC HỎI
Đối với nhiều người thời đại chúng ta mà tính chủ quan đă bị "phá huỷ" theo ư thức hệ, nói được như vậy, hôn nhân xem ra như ít hay nhiều không tưởng.
Published: Monday 14 December, 2009
SỐNG ĐẠO TRONG GIA Đ̀NH Topic: HỌC HỎI
Vợ chồng có yêu thương nhau mới làm gia đ́nh nên ngôi thánh đường của Giáo Hội. Nhưng chúng ta yêu nhau với t́nh yêu nào ? Đấy là điều chúng ta luôn luôn cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, trong su...
Published: Monday 14 December, 2009
TU ĐỨC TRONG HÔN NHÂN VÀ GIA Đ̀NH Topic: HỌC HỎI
Tu đức cho hôn nhân tức là đề cập đến cuộc sống của hai vợ chồng và tu đức cho gia đ́nh tức là bao gồm cả vợ chồng và con cái.
Published: Monday 14 December, 2009
VẤN ĐỀ TÀI CHÁNH TRONG HÔN NHÂN Topic: HỌC HỎI
Nhà anh chỉ có một gian, Nửa ngăn làm bếp, nửa toan làm buồng. Cậy em chăm sóc trăm đường. Để anh buôn bán trảy trương thông hành.
Published: Monday 14 December, 2009
VAI TR̉ NGƯỜI CHỒNG TRONG GIA Đ̀NH Topic: HỌC HỎI
Vợ chồng là nghĩa tào khang, Chồng ḥa vợ thuận nhà thường yên vui.
Published: Monday 14 December, 2009
VAI TR̉ NGƯỜI VỢ TRONG GIA Đ̀NH Topic: HỌC HỎI
"Ḿnh với ta tuy hai mà một, Ta với ḿnh tuy một mà hai". "Đôi ta lên thác xuống ghềnh, Em ra đứng mũi cho Anh chịu sào"
Published: Monday 14 December, 2009
ĐỔ VỞ TRONG GIA Đ̀NH Topic: HỌC HỎI
V́ hôn nhân tượng trung cho một mối liên hệ hết sức mật thiết giữa người nam và người nữ và được nối kết trong việc sinh sản và giáo dục, cho nên hôn nhân mang tính cá...
Published: Monday 14 December, 2009
ĐỨC TIN VÀ SỰ CHUNG THỦY Topic: HỌC HỎI
Nền tảng đời sống vợ chồng chúng tôi, là sự tin tưởng và Chúa và Mẹ Maria.
Published: Monday 14 December, 2009
Displaying 81 to 90 (of 165 articles) Result Pages: [<< Prev]   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  [Next >>] 

 
 

Articles
New Articles
All Articles
All Topics
 ABOUT FR. LINH
 ENGLISH -> (266)
 ESPAÑOL -> (274)
 TIẾNG VIỆT -> (540)
 H.Y. NG. VĂN THUẬN
 Đ.C. NG. VĂN NHO
Articles RSS Feed

Quick Find