Top » Đ.C. NG. VĂN NHO
Warning Warning: I am able to write to the configuration file: /usr/local/plesk/apache/vhosts/fatherlinh.com/httpdocs/includes/configure.php. This is a potential security risk - please set the right user permissions on this file.
ĐỨC CHA NGUYỄN VĂN NHO

Ðức Cố Giám Mục

Phêrô Nguyễn Văn Nho

 

Giám Mục Phó Giáo Phận Nha Trang

Giám Đốc Đại Chủng Viện Sao Biển

 

Mạng Nối Kết:

http://www.ducchanho.com   

 

 Khẩu Hiệu : Hiền Lành Và Khiêm Nhường

There are currently no articles in this topic.
Related Topics:

 
 

Articles
New Articles
All Articles
All Topics
 ABOUT FR. LINH
 ENGLISH -> (266)
 ESPAŅOL -> (274)
 TIẾNG VIỆT -> (540)
 H.Y. NG. VĂN THUẬN
 Đ.C. NG. VĂN NHO
Articles RSS Feed

Quick Find